Yel-safety

YEL-SAFETY bvba
Kapellelei 2
2640 Mortsel

Telefoon: 0497/44.00.95
E-mail:

 

Yel-Safety is de perfecte partner die ondersteuning voorziet bij het invullen van de wettelijke verplichtingen omtrent explosieveiligheid en kan assisteren bij het toepassen van de ATEX-richtlijn, opstellen van zoneringdossiers of risico-analyses.

Yel-Safety biedt hulp bij het opstellen van interventieplannen (plannen die de brandweer nodig heeft in geval van een inzet) of evacuatieplannen (verplicht volgens het ARAB en Codex). Analyses inzake strenger wordende eisen rond brandveiligheid, de impact hiervan op uw gebouwen en een brandaudit behoren tot het dienstenaanbod.

Yel-Safety kan bovendien instaan voor het verzorgen van trainingen rond arbeidsveiligheid: kleine blusmiddelen, gebruik van adembeschermingsmiddelen (van een eenvoudig wegwerp filtermasker tot autonoom ademluchtapparatuur met open circuit), werken met gevaarlijke stoffen, werken in besloten ruimten, gebruik van valbeveiligingsmiddelen, ...

Met vriendelijke groeten.

Yves Liesenborghs

 

Copyright Yel-Safety